روشي همزمان براي تخمين حالت و شناسايي داده هاي اشتباه در سيستم هاي قدرت

در اين مقاله روشي جديد براي انجام همزمان تخمين حالت و تشخيص داده هاي نامناسب ارائه شده است. وجود اطلاعات نامناسب ممکن است به دلايل مختلفي از جمله قطع کانال ارتباطي، اشتباه تکنسين در نصب ترانسديوسر، عدم کاليراسيون صحيح ترانسديوسر و … رخ دهد. قالب روش هاي تخمين حالت يا فاقد الگوريتمي براي تشخيص اطلاعات اشتباه بوده و يا اين که فرآيند شناسايي اطلاعات اشتباه طي چندين مرحله تحقق مي يابد. در روش پيشنهادي نرخ عبور داده هاي صحيح به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده و الگوريتم تخمين حالت بر خلاف اکثر روش هاي موجود، با ماکزيمم سازي اين تابع تحقق مي يابد. خروجي اين بهينه سازي تخمين حالات شبکه و معرفي اطلاعات اشتباه سيستم قدرت مورد مطالعه مي باشد. روش پيشنهادي روي يک سيستم قدرت 5 باس اعمال شده و با روش معروف مجموع کمترين مربعات وزن دار مقايسه شده است. نتايج برتري روش پيشنهادي را ثابت کرده است.

درخواست ارسال مقاله

در صورت تمایل به دریافت مقاله فرم زیر را پرکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *