انتخاب سيستم زمين مناسب در پست هاي فشار قوي بر اساس روش Fuzzy-AHP

استاندارد IEC 60364، در زمینه ارتینگ و شکل بندی زمینهای حفاظتی، پنج سیستم TNS، TNC، TNCS، TTو IT را به منظور طراحی زمین پست های فشار قوی معرفی کرده است. با وجود استاندارد بودن هر پنج سیستم، هر یک از آنها مزایا و معایبی نسبت به هم داشته و ارزش گذاری متفاوتی از دیدگاه معیارهای مختلف دریافت می کنند. در نتیجه به منظور یافتن سیستم مناسب در یک پروژه خاص، با یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) مواجه خواهیم بود.

درخواست ارسال مقاله

در صورت تمایل به دریافت مقاله فرم زیر را پرکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.