ارائه راهکار بومی جهت رتروفیت پست های فشارقوی شبکه برق ایران در راستای اتوماسیون کامل

با توجه به ضرورت اتوماسیون مدرن پست های شبکه قدرت در چارچوب استانداردهای جهانی و ارتقا پست های سنتی به سمت مدرن سازی، لزوم ارا‌‌‌‌‌ئه راهکارهای علمی و بومی سازی اتوماسیون در شبکه برق کشور غیر قابل اجتناب خواهد بود.در این مقاله ابتدا پست های فوق توزیع و انتقال کشور براساس میزان پیاده سازی اتوماسیون در آنها طبقه بندی شده است.سپس با معرفی روش رتروفیتینگ در حوزه ارتقا واحدهای صنعتی، راهکارهای کاملا عملی و بهینه به منظور ارتقا پست هابه پله های بالاتر در جهت اتوماسیون مدرن ارا‌ئه شده است. همچنین این راهکار با یک نرم افزار بومی پیشنهادی ترکیب و با مطالعه موردی کارایی آن مورد ارزیابی قرارگرفته است.

درخواست ارسال مقاله

در صورت تمایل به دریافت مقاله فرم زیر را پرکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.