آیین تودیع و معارفه

در تاریخ 1402/03/17 با توجه به اتمام دوره 2 ساله مدیریت جناب آقای دکتر رسائی نیا و عدم تمایل شخصی بر ادامه همکاری، با حضور اعضای محترم هیئت مدیره ضمن تقدیر از ایشان در ترفیع جایگاه شرکت در دوران تصدی این سمت، با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و مجمع، جناب آقای دکتر حکیمی ریاست محترم هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل معرفی و آیین تودیع و معارفه در همان روز با حضور مدیران ارشد شرکت انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.