شرکت موج نیرو با بیش از سه دهه حضور فعال در زمینه اتوماسیون، مخابرات و اسکادای صنعتی و در کنار آن تولید موثر محصولات متعدد دانش بنیان نرم افزاری و سخت افزاری ، با سازماندهی مجدد و اجرای برنامه های توسعه ای ، اقدام به ارائه خدمات موثر و تولید با کیفیت محصولات در عرصه صنایع داخلی و بین المللی نموده است و در راستای خط مشی جهت گیری های خود اهداف اصلی زیر را سرلوحه اقدامات قرار داده است:

_ توجه جدی به نیروی انسانی متخصص و دانش محور به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و ارتقأ دانش و مهارت کارکنان بر اساس نظام ارزیابی و رتبه‌بندی

_ مانیتورینگ پیوسته حوزه خدمات و شناسایی ضعف ها و نارسایی‌های فرآیندی و اخذ بازخورد از کارفرمایان

_ شناسایی و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی کاربردی و الزامات قراردادی در حوزه ایمنی و سلامت کار و محیط زیست

_ ایجاد محیطی ایمن و سالم جهت حفظ نشاط همکاران

و در این راستا شرکت موج نیرو اقدام به طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS (مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی بهداشت و شغلی) بر اساس استانداردهای بین المللی نموده است.
شرکت موج نیرو خود را ملزم و متعهد به ارائه خدمات حرفه‌ای و رضایت بخش به کارفرمایان و مشتریان محترم دانسته و اینجانب نیز ضمن تعهد به کنترل و نظارت دقیق به حرکت به سوی اهداف فوق از بهبود مستمر عملکردهای شرکت حمایت می نمایم.

مدیرعامل