پروژهای اجرایی مهندسی EPC و PC

ایستگاه لایه انتقال شبکه برق کشور و برقراری ارتباطات مورد نیاز(CGR)
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت مادر نخصصی برق حرارتی
موضوع پروژه: استقرار سامانه داشبورد مدیریتی نیروگاه مفتح
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران
موضوع پروژه: اجرای سیستم اسکادای شرکت آبفای منطقه 3 شهر تهران (نصب و راه اندازی 90 دستگاه RTU و تابلو)
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت پالایش نفت بندرعباس
موضوع پروژه: ایجاد بستر مخابراتی روی خط 63KV تغذیه پالایشگاه و پست برق 230KV/63KV بوستانو
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا – موسسه سماوات
موضوع پروژه: ارائه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات نرم افزاری، انجام تست های راه اندازی، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم اسکادای پروژه ITS تونل اراک – خرم آباد
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت برق منطقه ای غرب
موضوع پروژه: تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی نصب و راه اندازی توسعه سیستم اسکادا در مرکز کنترل WRDC
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان
موضوع پروژه: خرید لایسنس و خدمات مهندسی نرم افزار DCS موردنیاز سیستم اتوماسیون کنترل پروژه پست 20/63/230
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
موضوع پروژه: خرید نصب, و راه اندازی مبدل پروتکل 101 به 104 ایستگاههای انتقال فوق توزیع مازندران و گلستان
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت برق منطقه ای باختر
موضوع پروژه: تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم اینترفیس و RTU و مخابرات ده پست  و توسعه دیسپاچینگ های فوق توزیع استان های همدان و لرستان
شرح مختصر پروژه:

پروژه های نگهداری و تعمیرات

کارفرما:  مدیریت شبکه برق ایران
موضوع پروژه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری شبکه برق کشور وپایانه های راه دور
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران
موضوع پروژه: تعمیر، نگهداری تجهیزات کامپیوتر،تله متری،مخابراتی و فیبر نوری تحت پوشش دیسپاچینگ منطقه ای تهران
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  مدیریت شبکه برق ایران
موضوع پروژه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات سیستم های مخابراتی ارتباطات فرا منطقه ای
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  مدیریت شبکه برق ایران
موضوع پروژه:  سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات شبکه داده و مخابرات نوری (آلکاتل)
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  برق منطقه ای گیلان
موضوع پروژه:  تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه مخابراتی انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای گیلان
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  برق منطقه ای گیلان
موضوع پروژه: تعمیر و نگهداری سخت افزار و نرم افزار مرکز دیسپاچینگ و ایستگاه های متصل به آن
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  برق منطقه ای مازندران
موضوع پروژه: تعمیر و نگهداری پایانه ها و پروتکل کانورترهای دیسپاچینگ منطقه ای شمال
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  برق منطقه ای تهران
موضوع پروژه: خدمات تعمیر و نگهداری سیستمهای مخابراتی، تله متری،DCS  و اسکادای پست ها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای البرز و قم

شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت برق منطقه ای غرب
موضوع پروژه: تعمیر و نگهداری سیستم های اسکادا و تله متری دیسپاچینگ WRDC
شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  برق منطقه ای باختر
موضوع پروژه: سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری ، مخابرات انتقال  و مراکز دیسپاچینگ

شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  برق منطقه ای غرب
موضوع پروژه: تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متریWAOC و دیسپاچینگ انتقال برق منطقه ای غرب و تجهیزات و ایستگاه های تحت پوشش در استان های کرمانشاه-کردستان- ایلام در 35 مکان

شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  برق منطقه ای غرب
موضوع پروژه: خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق منطقه ای غرب استانهای:کرمانشکاه ،کردستان و ایلام

شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضوع پروژه: تعمیر و نگهداری شبکه مخابراتی، تله متری و اسکادای استان

شرح مختصر پروژه:

                        

کارفرما:  شرکت نفت وگاز غرب
موضوع پروژه: تعمیر، سرویس و بازدید دوره ای خطوط و پست های توزیع، فوق توزیع و فشار قوی برق مناطق عملیاتی

شرح مختصر پروژه: