توسعه نرم افزار

راه اندازی سامانه های کنترل و مانیتورینگ نظیر: سامانه هوشمند تونلTMS، داشبورد مدیریتی نیروگاه ها و غیره

ارائه راهکارهای حفاظت سایبری و پیاده سازی سیستم های امنیت اطلاعات و مدیریت رویدادها (SIEM)

تأمین، نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون پست و DCS