نام:‌ سجاد آستین فشان 

سمت:‌ معاون پروژه ها

شرح فعالیت معاونت

مدیریت پروژه های مخابرات و تله متری در صنعت برق کشور

مدیریت پروژه های مخابرات و تله متری در پالایشگاه های نفت و گاز

مدیریت پروژه های مخابرات فیبر نوری و FTTH در سرتاسر کشور

مدیریت پروژه های اسکادا و مخابرات در نیروگاه های تجدید پذیر

مجری پروژه های مخابرات و شبکه در مراکز درمانی و دانشگاهی

مجری پروژه های فیبر نوری در شهرک های صنعتی

مجری پروژه های مخابرات و تله متری شرکت آبفا در مناطق مختلف کشور

مجری پروژه های رلیاژ در پست های انتقال و فوق توزیع