نام:‌ سعید ملک 

سمت:‌ معاون تولید

شرح فعالیت معاونت

تولید لاین تراپ

تولید دستگاه تطبیق امپدانس

تولید راکتور

تولید مودم اسکادا، ترانسدیوسر، Y-Switch، DTS-Box