نام:‌ مسعود سنگ سفیدی

سمت:‌ معاون توسعه و مهندسی

شرح فعالیت معاونت

توسعه و برنامه نویسی نرم افزارهای دیسپاچینگ و اتوماسیون

توسعه نرم افزارهای مانیتورینگ و داشبوردهای مدیریتی

توسعه و ساخت تجهیزات سخت افزاری در زمینه مخابرات و تله متری

ارائه راهکارهای حفاظت سایبری و پیاده سازی سیستم های امنیت اطلاعات و مدیریت رویدادها SIEM

اجراء پروژه های نرم افزاری و دانش بنیان

نصب و راه اندازی مراکز کنترل و سیستم های اتوماسیون

تهیه دستورالعمل ها، آیین نامه و استاندارادهای فنی

ارائه مشاوره، طراحی و پیشنهادات فنی در زمینه اجراء پروژه­های دیسپاچینگ و مخابرات

تهیه ازبیلت مدارک و مستندات فنی

پشتیبانی فنی و رفع عیوب مراکز کنترل و سیستم های اتوماسیون برندهای مختلف

پایش اطلاعات پروژه های نگهداری و تعمیرات و بررسی فنی عملکرد بخش های اجرائی