چشم انداز

 برترین شرکت خاورمیانه در ارائه خدمات فنی و مهندسی، نگهداری و تعمیرات سیستم‌های مخابرات و اسکادای صنعتی

 شرکتی پیشرو در حوزه توسعه و تامین سامانه های اسکادا ، داشبوردهای مدیریتی و سامانه های مونیتورینگی صنعتی از راه دور مبتنی بر گروه نرم افزارهای پایا

 تمرکز بر حوزه اسکادای صنایع پایین دستی نفت و گاز و همچنین سامانه های حمل و نقل هوشمند

اهداف

موج نیرو  مجموعه‌اي است دانش بنیان و راه‌حل محور در حوزه‌هاي مهندسی، تامین کالا، نصب و راه اندازی سیستمهای مخابراتی، اسکادا و اتوماسیون صنعتی که  با بهره‌گیري از متخصصین توانمند، سامانه های ‌داده محور و ابزارها و روش‌هاي هوشمند در زمینه مواجهه با چالش های حوزه های مذکور در کلیه صنایع به ارائه خدمات می پردازد.