کاربر میهمان

اخبار سایت

PAYA Trend Viewer

چهارشنبه 29 مرداد ماه 1399 ادامه مطلب

ماژول PAYA-MPC

چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 ادامه مطلب

توسعه و اجرای موفق پروتکل Tase2

چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399 ادامه مطلب

شرکت موج نیرو موفق به اخذ گواهینامه سازمان پدافند غیر عامل برای نرم افزار پایا اسکادا جهت استفاده در

شرکت موج نیرو موفق به اخذ گواهینامه سازمان پدافند غیر عامل برای نرم افزار پایا اسکادا جهت استفاده در مراکز حیاتی دیسپاچینگ شد

شنبه 5 خرداد ماه 1397 ادامه مطلب
<<  <  1  2  >  >>