کاربر میهمان

محصولات

Y-switch

Y-SWITCH 

 

کارت Y-switch موج نیرو یک تجهیز passive جهت تعیین مسیر دیتای سریال است. این دستگاه بر اساس وضعیت فعال بودن سیگنال های handshake یکی از دو مسیر سریال، ورودی را به خروجی متصل می کند.این تجهیز به صورت کارت طراحی شده و داخل سابرک قرار می گیرد.
کاربرد اصلی:
 این دستگاه در مراکز دیسپاچینگ جهت افزونگی(redundancy) پورت های FEP مرکز دیسپاچینگ به کار برده می شود.لینک کاتالوگ Y-switch