کاربر میهمان

محصولات

Y-Switch

Y-SWITCH 

 

کارت های Y-Switch موج نیرو جهت تعیین مسیر دیتای سریال استفاده می شود. این دستگاه بر اساس وضعیت سیگنال های handshake دریافتی و با استفاده از مدارات الکترونیکی، پورت ورودی متناسب را به شکل صحیح به پورت خروجی متصل می کند. این تجهیز به صورت کارت طراحی شده و داخل سابرک قرار می گیرد.

 کاربرد اصلی این دستگاه در مراکز دیسپاچینگ جهت redundancy (افزونگی) پورت های FEP مرکز دیسپاچینگ به کار برده می شود.

 کارت های Y-Switch شرکت موج نیرو در 3 مدل زیر طراحی و تولید می گردد:
🔹 کارت YS -110A: قابلیت سازگاری با مراکز MNC SCADA
🔹 کارت YS -120D: قابلیت سازگاری با مراکز ABB SCADA
🔹 کارت YS -130T: قابلیت سازگاری با مراکز KTC SCADA

لینک کاتالوگ Y-switch