کاربر میهمان

محصولات

Line Trap

لاین تراپ LINE  TRAP

 

امروزه يكي از اجزاي اصلي در هر پست فشار قوي سيستم ارتباطي PLC  است که جهت جلوگیری از تداخل سیگنال ها که معمولا دارای فرکانس بالا می باشند و همچنین به منظور جلوگیری از انتقال سیگنال ها به قسمت های دیگر  خطوط انتقال و امکان ایجاد عملکرد صحیح از لاین تراپ استفاده می شود.
لاین تراپ بطور سری در انتهای خطوط انتقال نیرو قرار می گیرند و طراحی آن باید طوری باشد که بتواند حداکثر جریان نامی و همچنین جریان های اتصال کوتاه را تحمل نماید.
انتقال سیگنال ها  با استفاده از ترانسفور ماتور های ولتاژ که بر روی ثانویه آن وسایل کوپلاژ تعبیه شده صورت می گیرد لذا لاین تراپ بعد از ترانسفورماتورهای ولتاژ  و در ابتدای خط نصب می گردند .سیگنال ها معمولا دارای فرکانس بالا بوده و در شبکه از مقدار 50 تا 500 کیلو هرتز تغییر مینماید و لاین تراپ جلوی عبور این سیگنال ها گرفته و از وارد شدن آن به تجهیزات داخل پست جلوگیری می نماید.

با توجه به نوع طراحی وسفارش به صورت زیر قابل تحویل می باشد
رنج مشخصات تولیدی لاین تراپ های موج نیرو:
  • اندوکتاس (mH):
   
0.2mH - 0.315mH – 0.5mH – 1mH
  • جریان (A):
    400A – 500A – 630A – 800A – 1250A – 1600A – 2000A – 3000A – 3150A
  • جریان اتصال کوتاه (KA) 
      20KA  – 31.5KA – 40KA- 50K

نحوه نصب لاین تراپ
   1.آویز (Suspension)
   2.پایه دار(Pedestal)

لینک کاتالوگ لاین تراپ