کاربر میهمان

اخبار سایت

توسعه و اجرای موفق پروتکل Tase2

841  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399

 توسعه و اجرای موفق پروتکل Tase2

 

ماژول پروتکلی Tase2 یکی از  دستاوردهای مهم گروه تحقیق و توسعه شرکت موج نیرو در سطح ملی است و با اتکای کامل بر دانش بومی توسعه یافته است. توسعه و اجرای موفق این ماژول در سال 1398، شرکت موج نیرو را به عنوان اولین شرکت ایرانی دارنده فناوری ارتباط بین مراکز دیسپاچینگ در سطح انتقال مبتنی بر پروتکل Tase2 در کشور مطرح نمود. 

پروتکل Tase2 به روزترین و جامع ترین پروتکل ارائه شده جهت ارتباط بین مراکز است که به طور کلی از 9 بلوک برای ارتباط گیری استفاده می کند و بلوک های 1، 2 و 5  این پروتکل که از ملزومات ارتباط گیری بین مراکز دیسپاچینگ زنجان و دیسپاچینگ ملی (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) بوده اند به طور کامل پیاده سازی و اجرا شده اند.
 قابلیت اتصال ماژول پروتکلی Tase2 ایرانی به تمامی نرم افزارهای اسکادای داخلی و خارجی موجود بدون وجود هیچ محدودیتی نکته ارزنده و قابل ذکری است که در طراحی آن مورد توجه قرار گرفته است. این محصول هم اکنون جهت ایجاد ارتباط بین مرکز دیسپاچینگ منطقه ای زنجان و مرکز دیسپاچینگ جدید مدیریت شبکه کشور مورد استفاده قرار گرفته است و دو نرم افزار IDS مرکز دیسپاچینگ زنجان و ABB دیسپاچینگ ملی را به هم متصل و رضایت کارفرمایان این پروژه را جلب نموده است.