کاربر میهمان

اخبار سایت

شروع به کار پروژه برقراری ارتباط پست‌های فوق توزیع DCS با مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع استان مازنداران

985  تعداد بازدید  |  سه شنبه 1 بهمن ماه 1398

شروع به کار پروژه برقراری ارتباط پست‌های فوق توزیع DCS با مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع استان مازنداران
 

با توجه به نیاز مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع استان مازنداران به برقراری ارتباط با پست‌های فوق توزیع DCS زیرمجموعه خود و عدم پشتیبانی پست‌های DCS فوق توزیع این استان از پروتکل IEC-60870-104 و نیاز آن مرکز به برقراری ارتباط مذکور با این پروتکل، شرکت موج ‌نیرو پروژه ر‌‌ؤیت‌پذیر نمودن این پست‌ها را به کمک ماژول PAYA-MPC را آغاز نموده است. این ماژول با قرارگیری در پست‌ های DCS دارای پروتکل IEC-60870-101 و تبدیل آن به پروتکل IEC-60870-104 امکان ارتباط مرکز با پست ‌های DCS مورد نظر را فراهم خواهد نمود.

PAYA-MPC در سه حالت ماژول نرم افزاری، ماژول Embedded سخت افزاری و مودم های تکمیلی و با بهره گیری از تکنولوژی های روز نرم‌افزاری، امکان افزودن انواع قابلیت های پروتکلی در شرایط مختلف را به همه ی سیستم های اسکادا و اتوماسیون فراهم می سازد.