کاربر میهمان

اخبار سایت

تست موفقیت آمیز ارتباط نرم افزار PAYA-SAS شرکت موج نیرو و دو رله ایرانی با پروتکل ارتباطی 103

1535  تعداد بازدید  |  یکشنبه 3 آذر ماه 1398

 تست موفقیت آمیز  ارتباط نرم افزار  PAYA-SAS  شرکت موج نیرو  و دو رله ایرانی با پروتکل ارتباطی 103
 

نرم افزار بومی PAYA-SAS موج نیرو که دارای تائیدیه شرکت توانیر به عنوان نرم افزار اتوماسیون پست بومی با پوشش پروتکل ارتباطی IEC-61850 می باشد، اخیرأ موفق به تست لینک ارتباطی با دو رله تولید داخل با پروتکل IEC 60870-103  گردید است.
این تست توسط ناظران و کارشناسان محترم برق منطقه ای اصفهان و شرکت مشاور نیرو با حضور متخصصان شرکت های همیانفن و محور آزما در آزمایشگاه DCS شرکت موج نیرو (معاونت اتوماسیون) برگزار گردید.
قابل ذکر است در این تست، اتصال نرم افزار PAYA-SAS  به دو رله اضافه جریان متعلق به شرکت های همیانفن و محور آزما مطابق با استاندارد IEC 60870-103 و تست تمام ویژگی های اتوماسیونی اعم از مشاهده مقادیر  و وضعیت ها، ارسال سیگنال فرمان از راه دور، نظارت بر  ویژگی ها و رویدادهای حفاظتی و قرائت فایل های تحلیلی خطا، ارزیابی و مورد تائید قرار گرفت.