کاربر میهمان

اخبار سایت

افزونه نرم افزاری PAYA-MPC از محصولات دانش بنیان شرکت موج نیرو

94  تعداد بازدید  |  یکشنبه 31 شهریور ماه 1398

افزونه نرم افزاری PAYA-MPC
معاونت اتوماسیون و تیم توسعه نرم افزار شرکت موج نیرو، اخیرا موفق به انجام پروژه  لینک ارتباطی بین سیستم دیسپاچینگ منطقه ای زنجان (ZAOC) و مدیریت شبکه (IGMC) بر مبنای دو پروتکل ارتباطی HDLC/LAPB-ABB و Tase 2.0 گردیده اند.
در این پروژه مرکز اسکادای برق منطقه ای زنجان که از ابتدا فاقد ماژول ارتباط بین مراکز ICC بوده است با افزونه نرم افزاری PAYA-MPC که از جمله محصولات دانش بنیان شرکت موج نیرو می باشد، مجهز به این ماژول شده و از این طریق با دولینک متفاوت به دو مرکز قدیم و جدید مدیریت شبکه S.C.C متصل گردیده و در حال تبادل داده است.
افزونه نرم افزاری PAYA-MPC در سه حالت ماژول نرم افزاری، ماژول Embedded سخت افزاری و مودم های تکمیلی و با تکنولوژی های روز نرم افزاری امکان افزودن انواع قابلیت های پروتکلی در شرایط مختلف را به سیستم های اسکادا و اتوماسیون فراهم می سازد.
از جمله این قابلیت ها ویژگی ارتباط بین مراکز (ICC (Inter-Center Communication می باشد که در ساختارهای قدیمی اسکادا از پروتکل های مختلف قدیمی مانند HDLC/LAPB استفاده می شده است و در ساختارهای جدید کنونی به اتفاق در پروتکل Tase 2.0 متمرکز گردیده است. هر دوی این پروتکل ها در ماژول PAYA-MPC در بازه زمانی کوتاهی پیاده سازی، تست و راه اندازی گردیده و هم اکنون قابل بکارگیری در کلیه سیستم های اسکادا و اتوماسیون می باشد.