کاربر میهمان

اخبار سایت

دستاورد های ویژه شرکت موج نیرو در سال 1397

1061  تعداد بازدید  |  یکشنبه 18 فروردین ماه 1398

دستاورد های ویژه شرکت موج نیرو در سال 1397

·       ساخت لاین تراپ یک میلی هانری با جریان3000 و3150 آمپری برای اولین بار در ایران

·       ساخت راکتورهای هسته هوایی با ظرفیت و جریان های مختلف (راکتور سری، راکتورشنت، راکتور بانک خازنی)

·       اخذ تاییدیه نرم افزار اسکادای شرکت موج نیرو با نام تجاری "پایا-اسکادا" از سازمان پدافند غیرعامل جهت بکارگیری درمراکز تا سطح "حساس"

·       پایان ارزیابی موفقیت آمیز نرم افزار "پایا-اسکادا" برای استفاده در مراکز AOC,RDC توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پژوهشگاه نیرو.

شایان ذکر است که در ارزیابی مذکور نرم افزار"پایا-اسکادا" با 150 ایستگاه به ظرفیت 000¸150 نقطه پردازشی تست گردید.

·       اخذ نمایندگی انحصاری شرکت HADA ELECTRIC چین در زمینه تولید راکتورهای   هسته هوایی و هسته آهنی

·       پیاده سازی پروتکل ارتباطی HDLC بین مرکز دیسپاچینگ AOC زنجان (نرم افزار IDS آلمان) و مرکز دیسپاچینگ ملی ایران(SCC)