کاربر میهمان

معاونت ها

اتوماسیون

12970  تعداد بازدید  |  دوشنبه 3 اسفند ماه 1394


با توجه به رسالت اصلی موج نیرو نسبت به نصب، راه اندازی و نگهداری مراکز دیسپاچینگ و اتوماسیون، یکی از معاونت های عمده ی این شرکت معاونت اتوماسیون می باشد. با توجه به گستردگی مفهوم دیسپاچینگ و در بر گرفتن بخش های متعددی چون فیلد(رلیاژ)، تله متری، مخابرات، تجهیزات مراکز دیسپاچینگ و اتوماسیون، وظایف اصلی این معاونت به شرح زیر تعیین گردیده است:

 • شناسایی نیازهای کاربران ایرانی : تجربه و تعامل تنگاتنگ کارشناسان این شرکت با کارفرمایان مختلف، باعث شناسایی نیازهای اصلی آنها گردیده است.
 • شناسایی فن آوری های روز دنیا در زمینه دیسپاچینگ و اتوماسیون: با توجه به رشد سریع فن آوری، یکی از سیاست های موج نیرو آشنایی با فن آوری های روز دنیا در زمینه کاری خود بوده است.
 • تطبیق فن آوری های روز با نیازهای کاربر ایرانی: یکی دیگر از وظایف اصلی این معاونت تطبیق فن آوری های روز دنیا با نیازهای کاربران ایرانی می باشد چرا که همه ی فن آوری های روز دنیا الزاما برای کاربر ایرانی مناسب نخواهد بود. نتیجه این تطبیق و بررسی، دو وظیفه ی دیگر این معاونت را که در ادامه می آید مشخص می کند.

   1. مذاکره با تامین کنندگان جهانی که با این تطبیق ها سازگاری دارند و اخذ نمایندگی از آنها

   2.طراحی و تولید محصولاتی مطابق با بررسی های صورت گرفته که امکان تولید آنها درایران وجود دارد.

 • تکمیل سبد کالای کامل جهت تامین محصولات بخش های مختلف دیسپاچینگ و اتوماسیون: با توجه به وجود دانش فنی و کارشناسی در بخش های مختلف دیسپاچینگ و اتوماسیون در شرکت موج نیرو، لذا یکی از وظایف این معاونت تامین سبد کالای کامل جهت رفع نیازهای فنی بخش های مختلف این صنعت می باشد. و همانطور که در آیتم بالا ذکر شد از دو طریق طراحی و تولید محصولات داخلی و اخذ نمایندگی از محصولات خارجی معتبر این امر محقق گردیده است.
 • طراحی، تولید و تامین محصولات مختلف این صنعت: در راستای اجرای این وظیفه که به معاونت اتوماسیون واگذار گردیده تاکنون محصولات زیر تولید شده اند:
 1. نرم افزار دیسپاچینگ پایا موج نیرو (PAYA-SCADA)
 2. نرم افزار اتوماسیون پایا موج نیرو (PAYA-SAS)
 3. مودم سازگار با مودم ABB و قابل جایگذاری با آن
 4. MNC   Y-switch
 5. آنالایزر پروتکل IEC61850
 6. مبدل پروتکلی نرم افزاری چند کاناله(Gateway)
 • شرکت در مناقصات دیسپاچینگ و اتوماسیون: مطالعه، بررسی و تکمیل بخش فنی اسناد مناقصه و یا استعلام های مربوط به دیسپاچینگ و اتوماسیون یکی دیگر از خدمات این معاونت می باشد.