کاربر میهمان

معاونت ها

مخابرات

9304  تعداد بازدید  |  جمعه 27 شهریور ماه 1394

معاونت مخابرات شرکت موج نیرو حدود 50 درصد از ظرفیت کاری و پرسنلی شرکت را به خود اختصاص داده و همواره بزرگترین معاونت در شرکت موج نیرو بوده است. این معاونت طی سالهای گذشته تعمیر و نگهداری از سیستم های مخابراتی دیسپاچینگ ملی ایران و دیسپاچینگ منطقه ای تهران را عهده دار بوده است. این معاونت اولین پروژه تجهیزات اکتیو فیبرنوری شبکه برق کشور را در شرکت برق منطقه ای تهران با همکاری شرکت NEC ژاپن اجرا نموده و نگهداری از همین تجهیزات را تاکنون عهده دار بوده است. در سال 1395 پس از سالها کشمکش بر سر سیستم مرکز تلفن DTS دیسپاچینگ ملی ایران و فسخ قرارداد زیمنس، شرکت موج نیرو موفق به عقد قرارداد تامین مرکز تلفن DTS دیسپاچینگ ملی ایران با همکاری شرکت GHT چین شد که برگ زرین دیگری به افتخارات معاونت مخابرات شرکت موج نیرو افزود.

معاونت مخابرات شرکت موج نیرو در حدود بیش از130 نفر پرسنل شامل واحدهای زیر می باشد:

  • واحد فیبرنوری که مشتمل بر دو گروه فیبرنوری پسیو و اکتیو می شود
  • واحد تلفن
  • واحد بیسیم و مایکروویو
  • واحد PLC و TPS
  • واحد کنتور
  • واحد تغذیه( باتری شارژر) و اجرا