کاربر میهمان

اداره پدافند غیرعامل

 

شرکت موج نیرو به عنوان یک شرکت محوری در زمینه تعمیر و نگهداری از سیستم های مخابرات و تله متری دیسپاچینگ ملی ایران از ابتدای تاسیس انجام وظیفه نموده و نقش کلیدی در امنیت و پایداری شبکه قدرت در صنعت برق دارد. کارشناسان این شرکت در زمینه امنیت شبکه و مباحث مربوط به پدافند غیرعامل کاملا متخصص بوده و در این زمینه تعدادی مقاله در کنفرانس های معتبر داخلی داشته اند. در سال 1394 شرکت موج نیرو موفق به اخذ رتبه مشاوره ... از سازمان پدافند غیرعامل شد و همچنین این شرکت با همکاری دانشگاه امام حسین در حال پیاده سازی مسائل فنی پدافند غیرعامل در نرم افزار دیسپاچینگ پایا می باشد. این شرکت در بررسی مسائل فنی مربوط به پایداری شبکه و مسائل مربوط به پدافند غیرعامل آماده ارائه خدمات می باشد. افزایش امنیت و ارتقاء شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه ، یکی از مهمترین اهذاف در برنامه ریزی سیستم های قدرت و مدیریت آن است. محصول نهایی افزایش امنیت شبکه جلوگیری از هرگونه خاموشی و باقی ماندن شبکه در شرایط نرمال پس از وقوع حوادث و خروج برخی المانهای آن می باشد. به کمک آنالیزها و محاسبات قابلیت اطمینان سیستم قدرت ، امکان شناسایی نقاط ضعف از دید امنیت شبکه و تقویت آنها وجود خواهد داشت. تقویت چنین نقاطی با اقداماتی که موجب کاهش دفعات خرابی و زمان تعمیر المان ها می شوند، صورت می گیرد. شناسایی نقاط و نظارت بر وضعیت المانها تنها در صورت دریافت اطلاعاتی از قبیل وضعیت ها و هشدارها در مراکز کنترل و پردازش مناسب آنها امکان پذیر خواهد بود. همچنین در صورت انسجام در دریافت اطلاعات نقاط مختلف و پردازش های مناسب روی آنها، امکان کاهش زمان تعمیرات و نرخ خرابی ها افزایش می یابد. بدین ترتیب زیر ساخت اطلاعاتی و میزان مشاهده پذیری شبکه قدرت یکی از مهمترین عوامل در افزایش امنیت شبکه خواهد بود. با توجه به موارد فوق و از آنجا که سیستم انتقال مخابراتی در زیرساخت اطلاعاتی شبکه قدرت وظیفه جمع آوری و انتقال اطلاعات نقاط مختلف شبکه را بر عهده دارد، تقویت پایداری، انسجام ، امنیت و قابلیت اطمینان سیستم های مخابراتی تأثیر مستقیمی بر امنیت شبکه خواهد داشت.

 لیست مقالات شرکت موج نیرو به شرح زیر است:

1- کاربرد مجازی سازی در ارتقاء امنیت و قابلیت اطمینان نرم افزارهای اسکادا و اتوماسیون شبکه قدرت

2- بررسی تأثیر بکارگیری سیستمهای DCS در اتوماسیون نیروگاه ها بر قابلیت اطمینان شبکه قدرت

3- تقویت پدافند غیرعامل سیستم های مخابراتی شبکه برق با استفاده از مایکروویو تابل 12-F-DTC-1819

4-مکانیابی محل احداث ساختمان مراکز کنترل و دیسپاچینگ با اولویت معیار پدافند غیرعامل

5- بررسی تأثیر تقویت قابلیت های پدافند غیرعاملی سیستم های مخابراتی در امنیت شبکه قدرت با استفاده از روش های آنالیز قابلیت اطمینان

مقدار فیلد اجباری است.